Nyheter

  • Syskonförtur i Nackas skolor behövs

    Syskonförtur i Nacka
    Nackas kommunala skolor erbjuder inte syskonförtur och den Moderatledda alliansen vill inte ens utreda möjligheten att införa detta. Att ha barn i fler olika skolor försvårar barnfamiljernas vardag.