VÅR POLITIK

Vår politik

Vår politik

Bekämpa kriminaliteten och bryt segregationen

Vårt arbete med att bekämpa kriminaliteten och dess orsaker handlar om brottsbekämpande insatser idag och förebyggande insatser för framtiden.

Det ska vara tryggt att bli gammal

Äldre ska kunna bestämma över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i föreningslivet, arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

En trygg skola där alla lyckas

Den enda vinsten som skolan ska ge är kunskap. Det ska vara ordning och reda i alla klassrum och lärarna ska ha rätt förutsättningar för att alla barn ska lyckas i skolan.

Mer idrott och kultur i hela Nacka

Nacka ska utvecklas med ett rikt kultur- och idrottsliv för alla våra invånare. Fritidsanläggningar, kultur- och idrottsytor ska byggas ut i hela kommunen i takt med att Nacka växer.

Läs mer

Vill du fördjupa dig i vår politik och vad vi vill genomföra 2022-2026, läs Socialdemokraternas kommunala handlingsprogram samt budget.