Förtroendevalda

Socialdemokraterna har en gruppledare i varje politisk nämnd, samt en eller flera ledamöter/ersättare. Här finner du kontaktuppgifter till våra gruppledare. Övriga ledamöter hittar du i förtroendemannaregistret på Nacka kommuns hemsida.

Oppositionsråd
Johanna Kvist
070 431 99 60
johanna.kvist@nacka.se

Arbets- och företagsnämnden
Gunnel Nyman Gräff
076 826 91 16
gunnel.nyman.graff@nacka.se

Fritidsnämnden
Ella Tegsten
076 896 16 96
ella.tegsten@nacka.se

Kulturnämnden
Lovisa Emanuelsson
lovisa.emanuelsson@nacka.se

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Henrik Unosson
henrik.unosson@nacka.se

Natur- och trafiknämnden
Godwyll Osei-Amoako
godwyll.osei-amoako@nacka.se

Utbildningsnämnden
Andreas Andersson
076 276 92 23
andreas.andersson@nacka.se

Socialnämnden
Maria Raner
maria.raner@nacka.se

Äldrenämnden
Espen Bjordal
073 390 07 44
espen.bjordal@nacka.se

Valnämnden
Brita Nyman
brita.nyman@nacka.se

Överförmyndarnämnden
Åsa Norrman Grenninger
070 620 74 71
asa.norrman-grenninger@nacka.se

Nacka Energi AB
Kenneth Sjökvist
arnold.sjokvist@icloud.com

Nacka Vatten och Avfall AB
Bertil Damberg
bertil.damberg@nacka.se

Ledamöter i kommunfullmäktige
Johanna Kvist
johanna.kvist@nacka.se
Andreas Andersson
andreas.andersson@nacka.se
Gunnel Nyman Gräff
gunnel.nyman.graff@nacka.se
Espen Bjordal
espen.bjordal@nacka.se
Maria Raner
maria.raner@nacka.se
Henrik Unosson
henrik.unosson@nacka.se
Majvie Swärd
majvie.sward@nacka.se
Mattias Qvarsell
mattias.qvarsell@nacka.se
Alva Dahn
alva.Dahn@nacka.se
Håkan Athari Håkansson
hakan.ah@hotmail.com
Ella Tegsten
ella.tegsten@nacka.se
Henrik Frank
henrik.frank@nacka.se
Helena Westerling
helena.westerling@nacka.se

Ersättare i kommunfullmäktige
Magnus Duvnäs
magnus.duvnas@nacka.se
Lovisa Emanuelsson
lovisa.emanuelsson@nacka.se
Anders Dorby
anders.dorby@nacka.se
Moska Hassas
moska.hassas@nacka.se
Andreas Falk
andreas.falk@nacka.se
Emelie Norborg Friberg
emelie.friberg@nacka.se
Stefan Hult
stefan.hult@nacka.se