NYHET

Mer idrott och kultur i hela Nacka

Nacka ska utvecklas med ett rikt kultur- och idrottsliv för alla våra invånare. Fritidsanläggningar, kultur- och idrottsytor ska byggas ut i hela kommunen i takt med att Nacka växer.

Vi vill:

  • Ha närhet till idrott och kultur.
    Alla ska kunna idrotta och uppleva kultur i sitt närområde.

  • Satsa på föreningslivet.
    Ökade anslag till fritid är en investering i framtiden, för demokrati, hållbarhet och välmående. Föreningslivet ska stärkas för att ge alla möjlighet till en aktiv fritid genom hela livet.

  • Bygga fler kultur- och idrottsytor där många bor.
    Nacka behöver fler ytor för idrott och kultur på tillgängliga och centrala platser som många kan nyttja.