NYHET

En trygg skola där alla lyckas

Den enda vinsten som skolan ska ge är kunskap. Det ska vara ordning och reda i alla klassrum och lärarna ska ha rätt förutsättningar för att alla barn ska lyckas i skolan.

Vi vill:

  • Satsa mer resurser på skolan.
    Vi ska ge alla Nackas barn den bästa skolgången och därmed de bästa förutsättningarna att lyckas i livet. Alla skolor ska vara lika bra skolor.

  • Stärka skolans personal.
    För att alla barn ska klara skolan behöver personalen de rätta förutsättningarna att utföra sina viktiga jobb. Skolan behöver fler vuxna, såväl lärare som annan personal.

  • Minska storleken på barngrupperna i förskolan.
    Alla barn ska få den uppmärksamhet som de behöver.