NYHET

Det ska vara tryggt att bli gammal

Äldre ska kunna bestämma över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i föreningslivet, arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

Vi vill:

  • Satsa på personalen.
    De anställda ska få fler kollegor, bättre arbetsvillkor och stärkt kunskap och kompetens. Avskaffa delade turer och inför trygga heltidsanställningar som norm.

  • Skapa fler boendeformer.
    Fler hyresrätter med rimlig hyra och trygghetsboenden med omsorg, service och gemenskap. Det behövs också fler äldreboenden i centrala lägen.

  • Stärka gemenskapen.
    Fler satsningar på social samvaro och aktiviteter för äldre, genom ökat stöd till föreningslivet och pensionärsorganisationerna.