Nyheter

  • Ansvar för framtiden – en budget för ett bättre Nacka

    Exempelbild
    I vårt budgetförslag för Nacka 2024–2026 tar vi ansvar för vår kommun idag och imorgon. Vi prioriterar alltid välfärden före nedskärningar och skattesänkningar, vilket vi tydligt visar genom stora satsningar på skolan och äldreomsorgen. Vi ställer höga klimatkrav på Nacka, skjuter till resurser för att möta klimatutmaningarna och föreslår satsningar och klimatsmarta lösningar för att gynna vår miljö.