Nyheter

  • Det ska finnas idrott i hela Nacka! 

    Idrott i Nacka
    Idrottskapaciteten har inte byggts ut i takt med befolkningsökningen i Nacka och för oss Socialdemokrater är det viktigt att säkerställa att nackaborna kan ha en aktiv, tillgänglig och stimulerande fritid, även när vi blir fler.