NYHET

Sista chansen att påverka Sicklavallen

Vi socialdemokrater har länge drivit frågan om fler idrottsytor i hela Nacka, särskilt i centrala lägen där många bor. Helt enkelt för att alla våra barn och unga ska få möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid.

Fram till den 26:e mars kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Sydvästra Plania (Sicklavallen), där vi socialdemokrater länge kämpat för att få en 11-spelarplan.

Sicklavallen

När vi bygger stad är det inte bara byggnader vi behöver göra plats för. Vår vision för Nacka är en plats där vi lever våra liv, inte bara en plats där vi bor. Det handlar om att möjliggöra för alla att ha en aktiv och meningsfull fritid genom hela livet.

Bristen på idrottsytor i Nacka, i synnerhet i de centrala delarna, har länge diskuterats. Sicklavallen är en av dessa viktiga centrala platser där behovet av idrottsytor är stort och kommer bli ännu större i takt med att Nacka växer. Enligt befolkningsstatistiken bor idag över 100 000 personer i Nacka, en fjärdedel av denna befolkning är barn och flest personer bor i kommundelen Sicklaön.

Föreningslivet har länge påtalat behovet av att bygga ut den nuvarande planen på Sicklavallen till en 11-spelarplan. Fotbollsplanen är redan idag underdimensionerad och kapaciteten räcker inte till för alla. Planen utnyttjas av både föreningslivet, skolorna i området och för spontanidrott.

Sickla IF som är en av Sveriges största fotbollsklubbar uppger att de idag inte kan ta in alla barn som står i kö då idrottsytorna inte räcker till. Trots detta spelar de inte enbart på Sicklavallen utan tar upp tid på till exempel Älta IP vilket i sin tur påverkar föreningarna i Älta.

Det är oerhört viktigt att barn och unga har tillgång till idrottsytor i närheten av sin bostad. Det främjar fysisk rörelse och bidrar positivt till folkhälsan. Det gynnar integrationen och är en viktig brottsförebyggande insats, då unga har möjlighet till en meningsfull fritid istället för att riskera att dras in i kriminalitet.

Vi socialdemokrater står upp för att Nackas stadsplanering ska ta god hänsyn till utrymmen för idrott, kultur och grönt. Vi vill lyssna på och utveckla våra förslag tillsammans med föreningar, näringsliv och närboende. 11-spelarplan på Sicklavallen och en sammanhängande idrottspark är en viktig del av Sicklas utveckling.

I nuvarande formella plankartan, som skiljer sig väsentligt både från illustrationsplanen och från det politiska beslutet om att anlägga två 7-spelarplaner, framgår det i det finstilta att båda fotbollsplanerna är utformade som stora byggrätter, vilket skulle kunna medföra att det framtida Sickla står helt utan fotbollsplaner.

Det är något vi ser mycket allvarligt på. En eventuell köpare har utifrån detta rätt att välja att bygga en skolbyggnad på den inritade 7-spelarplanen på skolområdet och även annan byggnad på den andra inritade 7-spelarplanen.

Socialdemokraternas företrädare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden kommer ta med sig detta in i det fortsatta planarbetet när samrådet är klart och det ska ut på granskning. Vi Socialdemokraterna yrkade avslag på denna plan då vi anser vi att föreningarnas behov om en 11-spelarplan måste hörsammas och möjliggöras.

Läs mer om samrådet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.