NYHET

Glöm inte rösta i EU-valet den 9 juni

Det europeiska samarbetet är avgörande för Sverige. Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet och DIN röst är viktig.

I en farlig omvärld vill vi socialdemokrater att EU ska fortsätta stå för stabilitet, säkerhet och styrka.

Exempelbild

Det är vårt skydd mot osäkerhet i en förändrad värld. Det handlar om trygghet och säkerhet och det handlar om jobben, eftersom EU är vår viktigaste marknad. Genom samarbetet kan vi få bättre verktyg att bekämpa brottsligheten och hitta gemensamma lösningar för att klara klimatutmaningarna.


Socialdemokraterna vill

  • att fler européer ska ha ett arbete att gå till.
  • att EU stöttar Ukraina militärt, humanitärt och finansiellt.
  • att EU ökar samarbetet för att stoppa den organiserade brottsligheten.
  • att alla EU-länder lever upp till grundläggande demokratiska värderingar.
  • fortsätta riva handelshinder och dra nytta av den fria rörligheten för varor och tjänster.
  • arbeta för att EU ska bli bäst i världen på digitalisering.
  • att EU tar en ledarroll i världen med en ambitiös klimat- och miljöpolitik.
  • att EU stärker sitt säkerhetssamarbete.
  • upprätta en gemensam, ansvarsfull och solidarisk flykting- och migrationspolitik i EU.

I det nya omvärldsläget är EU viktigare än någonsin för Sveriges säkerhet. Rysslands invasion av Ukraina har enorma konsekvenser för EU-samarbetet. Vaccinupphandlingen under pandemin, det militära, finansiella och humanitära stödet till Ukraina, EU-ländernas isolering och enstämmiga fördömande av Ryssland. Allt det är exempel på att våra länder är starkare tillsammans än var och en för sig.

Miljö-, energi- och klimatfrågorna är centrala områden där EU spelar en avgörande roll. För att bromsa den globala uppvärmningen måste EU fortsätta ta en ledarroll i världen för den gröna omställningen och för de nya gröna jobben.

Den organiserade brottsligheten är gränsöverskridande till sin natur, och därför krävs det också lösningar som är gränsöverskridande. Genom samarbete på EU-nivå kan de kriminella gängen bekämpas med större kraft.

EU:s inre marknad och den fria rörligheten har varit en motor för tillväxten och utvecklingen i Europa. Mer än 70 procent av Sveriges export går till EU:s marknad – export som skapat jobb och tillväxt i Sverige.

Alltför många kvinnor står idag utanför arbetsmarknaden i EU. En bättre jämställdhet är ett mål i sig själv, men skulle också leda till en ökad tillväxt om fler kom i arbete.

Samarbetet inom vår union bygger på att alla medlemsstater respekterar våra grundläggande värderingar: frihet och demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet och tolerans. Att medlemstaterna följer de grundläggande demokratiska principerna är en förutsättning för att ta del av våra gemensamma EU-medel.

EU-valet den 9 juni handlar om att bygga stabilitet och säkerhet. På så sätt kan vi hålla ihop och göra vår kontinent till en plats som präglas av demokratiska värderingar och där såväl våra barn som barnbarn vill bo och leva i.