NYHET

Tillsammans för Nackas skolor

Alla barn ska få rätt förutsättningar för att lyckas i Nackas skolor. För oss socialdemokrater är det viktigt att alla skolor är bra skolor och att Nacka är en attraktiv skolkommun för såväl barn och föräldrar som för personal.

Tillsammans för Nackas skolor Johanna Kvist

Nackas elever ska inte behöva ta konsekvenserna av att vi lever i tider av ekonomisk osäkerhet. Skolchecken för Nackas förskolor och skolor har under många år fått så små höjningar att de många gånger inte ens kompenserat de årliga pris- och löneökningarna. Även om det gångna årens uppräkning av skolchecken är något högre än tidigare så kommer den inte i närheten av att täcka upp för de kostnadsökningar skolan mött under samma tid. Mer resurser behöver tillföras de kommande åren för att kompensera de senaste årens låga uppräkningar och höga inflationstakt.

De låga checkhöjningarna har lett till ett ökat tryck på personalen och ett behov av orimliga avvägningar för att få verksamheterna att gå runt. Nackas förskolor har barngrupper som är större än rekommenderat och förskolor och skolor undviker att ta in vikarier, även när behov finns.

När budgeten för Nacka kommun 2024 presenterades deklarerade det moderatledda minoritetsstyret att de gör en rekordstor satsning på Nackas skolor. Men det de inte sa någonting om, var att denna rekordstora satsning var lägre än inflationen.

Socialdemokraterna har gång på gång föreslagit ökade resurser för såväl förskola, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola för att stärka dessa verksamheter. Helt enkelt för att alla våra barn och unga ska lyckas i skolan varje dag. Men detta har det moderatledda styret konsekvent röstat nej till. Vi vill se högre ökning av skolchecken, höjd check till fritidshemmen som inte fått en höjning på sju hela år och ett maxtak på barngruppernas storlek i våra kommunala förskolor.

Vi kommer fortsätta att sätta barnen i främsta rummet. Tillsammans för Nackas skolor! Är du med oss? Bli medlem idag! Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.