NYHET

Klimatarbete för bättre framtid

För oss är det självklart att Nacka behöver ett handlingskraftigt och ansvarstagande klimatarbete, både för boende och för vår natur.

För klimatet i Nacka

Klimatförändringarna innebär allt mer extrema väderförhållanden, såsom översvämningar, skogsbränder och kraftiga stormar. Även i Nacka har vi i sommar sett stora nederbördsmängder vilket fått konsekvenser.

Redan 2019 föreslog Socialdemokraterna i Nacka att strategin kring miljö- och klimatambitioner skulle kompletteras med faktiska ambitioner och att Nacka kommun skulle utarbeta en konkret miljöstrategi med uppföljningsbara mål. Men alliansen röstade ned förslaget. Vi la även fram ett förslag om att ansökan om medlemskap i nätverket klimatkommunerna och i Carbon Neutral Cities Alliance samt att implementera Agenda 2030 i Nacka kommuns styrmodell, men inte heller det ville det moderata styret vara med på. Trots att Nacka hade ett fungerande klimatarbete ville vi socialdemokrater mer.

År 2020 fortsatte vi arbeta för att förbättra Nacka kommuns klimatarbete genom att motionera om en fossilfri fordonsflotta, att inrätta fler laddstolpar i kommunen och att vi skulle skapa en koldioxidbudget. Svaret på motionen om en koldioxidbudget var glädjande då vi äntligen tog ett till steg mot ökad hållbarhet. Dock gick det så pass långt innan att det moderatledda Nacka for med osanning i en enkät om årets miljökommun. De sa att Nacka hade en koldioxidbudget bara månader efter att de hade röstat ner förslaget i kommunfullmäktige.

Vi socialdemokrater anser Nacka kommun tillsammans med Sveriges andra kommuner är nyckelspelare i Sveriges klimatarbete och trots att mycket har hänt sedan 2019 och 2020, så behöver vi göra mer. Det behövs en klimatpolitik i kommunen som fungerar för vanligt folk, varje dag.

Vi har igen lyft att Nacka kommun bör söka ett medlemskap i nätverket klimatkommunerna. Nätverket Klimatkommunerna är en sammanslutning av kommuner som jobbar med klimatfrågan, över både kommun- och partigränser. Vi anser att detta är något Nacka kommun bör vara delaktiga i och aktivt jobba med tillsammans med andra kommuner.

För oss är det självklart att Nacka behöver ett handlingskraftigt och ansvarstagande klimatarbete, både för boende och för vår natur.