NYHET

Räddningspaket för sjukvården - viktigt för nackaborna!

Den styrande Mittenkoalitionen i Region Stockholm presenterat ett räddningspaket för sjukvården. Det innebär ett tillskott till akutsjukhusen på 2 miljarder kronor

Sjukvård

Den styrande Mittenkoalitionen i Region Stockholm bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har tillsammans med Vänsterpartiet presenterat ett räddningspaket för sjukvården. Det innebär ett tillskott till akutsjukhusen på 2 miljarder kronor.

Akutsjukhusens strukturella underfinansiering har lett till att personalen fått en orimlig arbetsbörda och för få kollegor. Dygnslånga väntetider på akutmottagningarna och ett ovärdigt omhändertagande av svårt sjuka patienter som tvingas ligga i korridorerna är inte ovanligt.

Därför tillförs nu ett räddningspaket på 2 miljarder kronor till akutsjukhusen så att personalen kan få en stabilare grund att stå på. Dessutom ska satsningarna på primärvården med alla vårdcentraler öka för att avlasta akutsjukvården. På sikt ska primärvården svara för 25 procent av all sjukvård i Stockholmsregionen, istället för dagens dryga 15 procent.

Detta är en viktig prioritering som förbättrar vården i regionen för nackaborna!