Nyheter

  • Hitta balansen i Nacka

    Vi Socialdemokrater vill bygga och utveckla Nacka med en blandning av såväl boendeform som upplåtelseform. Nacka behöver en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och välfärdstjänster samt närhet till natur, grönområden och möjlighet att utöva idrott och kultur.